Štúdia a projekt rodinného domu
Štúdia a projekt rodinného domu
Exteriér rodinný dom
Štúdia a projekt rodinného domu - vizualizácia
Štúdia a projekt rodinného domu - vizualizácia
Rodinný dom
Rodinný dom

VLC

Lokalita: Vlčkovce

Typ: rodinný dom

Dátum: 12/2019 – štúdia

Autori: D. Šubín, Z. Krnáčová

Riešený pozemok je situovaný v katastrálnom území obce Vlčkovce, v rozvojovej lokalite Pri cintoríne. Ide o lokalitu v blízkosti futbalového ihriska a cintorína, tvorenú novou „slepou“ ulicou s pozemkami prevažne v zadných traktoch záhrad exist. rodinných domov.

Osadenie navrhovaného objektu sa snaží reagovať na tvar a výškové pomery pozemku. Novostavba rodinného domu je umiestnená v strede parcely, átriové riešenie domu vyžaduje minimálne odstupy od JZ a SV hraníc. Prízemná stavba má tvar U, s krídlami rozličnej dĺžky, s plochou vegetačnou strechou, v časti sedlovou.

Architektúra domu reaguje na existujúcu dedinskú /vidiecku/ zástavbu obce. Stavba má jednoduchý dizajn s klasickým radením okien prislúchajúcim daným miestnostiam, veľkostne sa meniace podľa funkcie presvetlovaného priestoru. Fasády budú riešené tepelnoizolačným systémom so silikátovou omietkou s vertikálnym ryhovaním /reliéfna „zvlnená“ omietka – použitie šablóny/.