VLC

Lokalita: Vlčkovce

Typ: rodinný dom

Dátum: 08 / 2020 – štúdia, 10 / 2020 – projekt, 2021 – realizácia

Autori: D. Šubín, M. Švec, Z. Krnáčová