Ateliér

„Stretneme sa u vás v bare“

Aj to sa nám občas stáva, keď sa dohadujeme s klientom resp. našimi kolegami-architektmi. Trochu to bol aj zámer, vymyslieť si dvojzmyselný a možno aj trochu uletený názov, ale skutočnosť je čisto prozaická. Skrýva sa za ním naše „tvorčie“ pôsobisko a účel pre čo to celé vzniklo.

„Bratislavskí architekti“

Je v tom síce trochu lokálpatriotizmu, ale aj úsmevnej „seBAkritiky“ a jednoduchého ŠPZ značenia. Napriek tomu naša špecializácia nie sú len bary, ale naozaj „baarsco“ a robíme to naozaj „baarsjak“, máme na to svojsky „baarometer“, či vlastný „baarcode“?

Filozofia

Architektúru chápeme ako istú hierarchiu „konfrontácii“ v rôznych tvorčích úrovniach. Na začiatku medzi okrajovými podmienkami, ktoré vstupujú do procesu a istými končepnými postupmi, medzi vonkajšou formou diela a jeho vnútorným odkazom, medzi vlastným autorským „exhibovaním“ a verejnou mienkou. Sú to nevyhnutné rozhovory medzi nami-architektmi a klientom, profesiami či úradmi, aj medzi nami samými. Nakoniec by však mal prebehnúť rozhodujúci dialóg medzi samotným realizovaným dielom a jeho užívateľmi, jeho okolím, v konfrontovaní s nezastaviteľným časom a dobou.

Opis

Podobne ako náš „dvojzmyselný“ názov ateliéru, aj naša tvorčia práca sa nesnaží ponúkať len to videné v architektúre – formu, ale aj to najpodstatnejšie – obsah. Ako „baar“ nie je barom, ale má zase jeho pohodu. Každá naša práca skrýva v sebe nejaký „druhý“ zmysel – príčinu, síce podriadenú využívanej funkcii a okolitým danostiam, ale navonok jasne čitateľnú a užívateľmi podvedome vnímanú. Tento proces dialógu prenášame na všetky druhy a typy architektonickej tvorby, podporovaný základnými pravidlami pre udržateľný vývoj života a energie, a samozrejme, s úctou k tradíciám.

Ateliér

„Stretneme sa u vás v bare“

Aj to sa nám občas stáva, keď sa dohadujeme s klientom resp. našimi kolegami-architektmi. Trochu to bol aj zámer, vymyslieť si dvojzmyselný a možno aj trochu uletený názov, ale skutočnosť je čisto prozaická. Skrýva sa za ním naše „tvorčie“ pôsobisko a účel pre čo to celé vzniklo.

„Bratislavskí architekti“

Je v tom síce trochu lokálpatriotizmu, ale aj úsmevnej „seBAkritiky“ a jednoduchého ŠPZ značenia. Napriek tomu naša špecializácia nie sú len bary, ale naozaj „baarsco“ a robíme to naozaj „baarsjak“, máme na to svojsky „baarometer“, či vlastný „baarcode“?

Filozofia

Architektúru chápeme ako istú hierarchiu „konfrontácii“ v rôznych tvorčích úrovniach. Na začiatku medzi okrajovými podmienkami, ktoré vstupujú do procesu a istými končepnými postupmi, medzi vonkajšou formou diela a jeho vnútorným odkazom, medzi vlastným autorským „exhibovaním“ a verejnou mienkou. Sú to nevyhnutné rozhovory medzi nami-architektmi a klientom, profesiami či úradmi, aj medzi nami samými. Nakoniec by však mal prebehnúť rozhodujúci dialóg medzi samotným realizovaným dielom a jeho užívateľmi, jeho okolím, v konfrontovaní s nezastaviteľným časom a dobou.

Opis

Podobne ako náš „dvojzmyselný“ názov ateliéru, aj naša tvorčia práca sa nesnaží ponúkať len to videné v architektúre – formu, ale aj to najpodstatnejšie – obsah. Ako „baar“ nie je barom, ale má zase jeho pohodu. Každá naša práca skrýva v sebe nejaký „druhý“ zmysel – príčinu, síce podriadenú využívanej funkcii a okolitým danostiam, ale navonok jasne čitateľnú a užívateľmi podvedome vnímanú. Tento proces dialógu prenášame na všetky druhy a typy architektonickej tvorby, podporovaný základnými pravidlami pre udržateľný vývoj života a energie, a samozrejme, s úctou k tradíciám.

Náš tím

Daniel Šubín

DANIEL ŠUBÍN, Ing. Mgr. Art
Architekt, konateľ

1976 narodený v Bratislave
1994 – 2000 štúdium na SvF STU BA
2000 – 2004 štúdium na VŠVU v Bratislave
2000 – 2001 prax v Ateliéri Prof. Janáka
2001 – 2003 prax v Ateliéri AA /Ján Bahna/
2003 – 2004 prax v Ateliéri-S /S.Szokolay/
2004 – 2005 prax v A.S.Projekting
2005 – 2006 spolupráca s MagicIndustry
2005 – 2006 prax v Grido
2006 – 2007 prax v ateliéri Šujan-Štassel
2007 spoluzakladateľ BAAR
2008 Ateliér BAAR s.r.o., architekt 1759AA
2010 Ateliér BAAR s.r.o. – konateľ

MONIKA ŠVECOVÁ, Ing. arch.
Architekt

1995 narodená v Nitre
2015 – 2021 štúdium na FAD STU BA
2019 prax v ateliéri ABJ
2020 Ateliér BAAR

TEAM-portret

ALŽBETA HORÁKOVÁ, Ing. arch.
Architekt

1997 narodená v Skalici
2015 – 2019 FA VUT Brno
2021 UOS Seoul
2019 – 2022 FA ČVUT Praha
2021 – 2022 Ti2 architekti
2022 prax v ateliéri VGTa, Ghent
2023 Ateliér BAAR

MICHAL KOVÁČ, Ing. arch.
Architekt

1996 narodený v Zlatých Moravciach
2015 – 2023 štúdium na FAD STU BA
2019 prax v Origin architekti
2021 Ateliér BAAR

SIMONA ROSINSKÁ, Ing.
Architekt / Projektant

1995 narodená v Liptovskej Teplej
2015 – 2023 štúdium na SvF STU BA
2021 Ateliér BAAR

Spolupráca

2021-2023

Mikuláš Švec
Eva Mária Kaprinayová
Martin Oravec
Nicoleta Soviarová
Robert Franc

2015 - 2018 - 2021

Zuzana Krnáčová
Eva Fabová
Nicole Kontšeková
Adam Olekšák
Vanda Holeščáková

2014

Martin Berežný
Katka Fejo-Boháčova
Elena Šoltésová

2012 - 2013

Rudo Látečka
Lucia Kušnírová
Rišo Senéši
Martin Jankovič
David Šandrik
Alan Krajčír
Danica Jurkovičová
Gordon Vitko

2010 - 2012

PREmenüDNV I-II kolektív​

2007 - 2009

Martin Maňo
Juraj Výboh