Občianska vybavenosť - Ateliér BAAR
Verejná stavba - Ateliér BAAR
Štúdia - Ateliér BAAR
Štúdia - Architektonický Ateliér BAAR

Mólo-Wave

Lokalita: Bratislava, Petržalka, Chorvátske rameno

Typ: verejná stavba, občianska vybavenosť

Dátum: 06/2016 – štúdia

Autori: D. Šubín

Osadenie nového objektu, jeho orientácia a tvar sa snaží reagovať na exist. terén a svojou formou sa zámerne odkláňa od rušnejšieho prostredia, ktoré je v blízkosti obchod. domu. Hmota sa prispôsobuje morfológii terénu a „otvára“ sa do kľudnejšej strany, smerom k výhľadom na priľahlé Chorvátske rameno. V blízkosti objektu sa uvažuje vybudovať rôzne doplnkové aktivity /detské ihrisko, petang, letná čitáreň, outdoor-fittnes, beach-volejbal, futbal atď./ osadených v exist., aj novovysadenej zeleni, kt. bude udržiavaná prevádzkovateľom areálu. Tieto všetky exteriérové funkcie by mali podporiť daný rekreačný charakter územia. Samotný objekt bude slúžiť najmä ako „servis“ pre zmienené aktivity /požičiavanie šport. potrieb, kníh, opatrovanie detí atď./. Svojím zvlneným exteriér. mólom – terasou umožní využívanie tejto plochy aj pre ďaľšie rôzne podujatia /divadelné predstavenia, čítania/ či pre obyčajný relax a posedenie s výhľadom do zelene, k vode. Objekt je možné napojiť na všetky potrebné inžinierske siete umiestnené v blízkej prístup. komunikácii vedúcej od OD. Statická doprava bude zabezpečená novonavrhovaným parkoviskom osadeným pri vyustení exist. asf. cesty /pri ZR / s počtom 36 PM /4 zamestnanci, 2 imobilní, 30 návštevníci areálu/, aj so stojiskom pre odpady. Príjazd požiar. vozidiel bude umožnený cez asf. cestu popri obch. dome. Napojenie nového park. chodníka /š. 2,5m pre prejazd vozidla na údržbu zelene resp. pre 2 chodci-bežci a cyklista/ bude možné aj na vých. strane s vyústením na Betliarsku ul. Dané územie vzhľadom na jeho rekreačný charakter bude preferovať najmä bicyklový a peší pohyb /aj skrz dobrej dostupnosti MHD zástavok a blízkych cyklochodníkov/. Servisný objekt bude samozrejme vybavený bicykl. stojiskom pre 10-15 byciklov. Celú pešiu trasu budú lemovať lavičky s priehľadmi na nové ihriská a plochy s fitness-strojmi.
„Servisný“ objekt sa uvažuje s možným využitím strechy /horná terasa/. Predpokladá sa, že stavba bude riešená ako drevostavba na zákl. pásoch a zčasti aj na zákl. vrutoch, aby sa minimalizoval zásah do „prírodného“ územia. Reštauračná časť bude celopresklenná /otvorená/, horná „prevádzková“ bude už viac zabezpečená /uzavretá/. Akcentačným prvkom bude terénne „zdeformovaná“ terasa /mólo/ s drevenými lavicami, ktoré môžu slúžiť okrem bežného vonkajšieho posedenia aj ako „amfiteátrové“ sedenie pre rôzne spoločenské podujatia. Tento prvok okrem reliéfneho efektu má umožniť aj plynulý prístup pre imobilných resp. starších ľudí do nižšej časti objektu /-3,0m/. Bežný prístup bude zabezpečený priľahlým dreveným schodiskom popri východnej fasáde. Servisná budova okrem požičovne rôznych športových potrieb a baru bude slúžiť aj ako zázemie pre okolité aktivity /wc, občerstvenie: cca. 100 stoličiek, zapožičiavanie grilovacích potrieb, kníh atď./, ale najmä ako „sídlo“ prevádzkara, ktorý by sa mal starať o poriadok, čistotu celého prenajatého areálu a zabezpečovať sezónnu údržbu zelene.