PREmenüDNV - 2
PREmenüDNV - 4
PREmenüDNV - 5
PREmenüDNV - 6
PREmenüDNV - 7
PREmenüDNV - 8
PREmenüDNV - 9
PREmenüDNV - 10
PREmenüDNV - 11
PREmenüDNV - 12
PREmenüDNV - 13
PREmenüDNV - 14
PREmenüDNV - 15
PREmenüDNV - 16
PREmenüDNV - 17

PREmenüDNV

Lokalita: Bratislava – Devínska Nová Ves

Typ: verejné stavby

Dátum: 02 / 2010 – štúdia

Autori: D. Šubín

Devínska Nová Ves je obec plná kontrastov. Súperia v nej stará rodinná zástavba s novými sídelnými útvarmi, priemyselná zóna s prírodnými lokalitami a navyše je to aj samotná poloha v blízkosti rakúskych hraníc, ktorá vytvára na tomto špecifickom území riadny mix urbánnych štruktúr. Ale žiadne námestie, park, absentujúce parkovacie kapacity, či športová, relaxačná a kultúrna vybavenosť. Vzhľadom na blížiacu sa výstavbu cyklomosta, ktorý prepojí DNV a vlastne aj Slovensko s Rakúskom a z očakávaného náporu turistov, je to alarmujúci stav. V súčasnosti, práve naopak, sú tendencie vytláčať obytné súbory na perifériu obce, a pri tom, samotná obec má vnútorný potenciál na čiastočnú výstavbu a zároveň dotvorenie verejných priestorov. Preto vznikla táto „zdola“ iniciatíva, pozostávajúca najmä z miestnych autorov, ktorá rieši 16 vybraných „chorých“ lokalít a ponúka architektonické „menü“ návrhov. Výsledkom je komplexné riešenie, ktoré by malo túto „rozbitú“ urbánnu štruktúru DNV, sceliť do jedného kompaktného celku.