Kontajnerová výstavba, vybavenosť
Kontajnerová výstavba, vybavenosť
Kontajnerová výstavba, vybavenosť

MLY

Lokalita: Bratislava, Karlova Ves – Mlynská dolina

Typ: kontajnerová stavba, vybavenosť

Dátum: 09/2019 – štúdia

Autori: D. Šubín, M. Švec

Riešený pozemok je situovaný v bratislavskej Karlovej Vsi, v časti Mlynská dolina, na ulici Staré Grunty. Lokalita je známa najmä ako vysokoškolské mestečko a patrí medzi najväčšie komplexy študentských domovov a internátov v strednej Európe. Na riešenom území sa momentálne nachádza nevyužívaná prevádzka rýchleho občerstvenia /bistra/, čo vzhľadom na pomerne významnú polohu miesta, pri vstupe do študentského mestečka predstavuje nevyužitý potenciál lokality.

Myšlienkou návrhu bolo využitie napojenia na existujúcu zeleň a vytvorenie menšieho verejného priestoru, ktorý by integroval pobytové plochy občianskej vybavenosti a existujúce zelené plochy. Dvojpodlažný objekt je rozdelený na tri samostatne fungujúce prevádzky. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza priestor kaviarne a v samostatne oddelenom kontajneri je multifunkčný priestor. Spevnená plocha, oddeľujúca spomínané priestory, môže taktiež slúžiť variabilne, a to buď ako rozšírená plocha pre kaviareň, alebo ako verejný priestor určený na organizovanie prednášok, diskusii a pod.