Objekt občianskej vybavenosti
Objekt občianskej vybavenosti
Objekt občianskej vybavenosti
Objekt občianskej vybavenosti
Objekt občianskej vybavenosti

JAB

Lokalita: Jablonové

Typ: verejná stavba

Dátum: 05/2016 – štúdia, 10/2016 – projekt, 07/2017 – realizácia, 04/2019 – kolaudácia

Autori: D. Šubín

Nový objekt občianskej vybavenosti /obchod, fitness a penzión/ sa prispôsobuje existujúcej hranici a takmer presne ju kopíruje po celom nepravidelnom obvode pozemku. Okrem južnej hranice, kde „uskakuje“ severným smerom pre možnosť umiestnenia budúceho parkovania. Zo západnej strany bude objekt dotvorený prestrešeným chodníkom /ochozom/ s možnosťou sedenia na lavičkách, čo by malo mierne evokovať prvok ľudovej architektúry – gánok /presah strechy chrániaci pred dažďom s možným posedom/. Východná hranica bude zväčša pozostávať z pergolového prestrešenia terasy a spolovice pevnou fasádou objektu. Prístup do objektu bude zo SZ a JZ nárožia budovy cez prekryté „vykusnutia“ – závetria, kt. nadväzujú na „uličný“ gánok s drevenou palubovou podlahou, lavičkami medzi stĺpmi a prípadne aj s ťahavou zeleňou a zavesenými kvetináčmi pod atikou. Takto sa vytvorí prirodzená bariéra medzi prístupovou cestou a novým objektom a akýsi chránený peší prechod pozdĺž budovy. Navrhovaná polyfunkčná budova má tvar „U“, ktorý z východu uzatvára pergola s terasovým posedením a zo severu pevné murované oplotenie. Týmto vznikne privátne vnútorné átrium so stromovým solitérom a upravenou zeleňou, prípadne aj s detským ihriskom, kt. bude môcť byť využívať penziónová časť objektu /na relax a vizuálnu pohodu/, ale aj „ženské“ fitness a detský „doprovod“ návštevníčok. Privátne vnútorné átrium, do kt. sú okrem obchodných priestorov na severnej strane, oknami orientované ostatné časti budovy. Apartmány majú priehľad, aj priamy kontakt, cez priebežnú terasu pomocou francúzskych okien, ženské fitness má vizuálny kontakt cez veľkoplošnú zasklenú stenu, taktiež s možnosťou prístupu do tejto vnútornej záhrady so stromom, príp. aj so sedením a detským ihriskom. Vonkajší obal budovy tvoria takisto veľké presklené plochy, čím sa objekt výrazne „odhmotní“, ale zároveň umožní vzájomnú interakciu medzi interiérovými prevádzkami a okoloidúcimi chodcami. Objekt tak dostane ráz pôvodných dedinských domčekov, kt. najmä v okolí Záhoria boli dotvárané práve týmto charakteristickým prvkom ľudovej architektúry – gánkom. Presah strechy bude podopieraný vertikálnym rastrom drev. stĺpov v nepravidelmom rytme, čím stavba dostane ďalšiu ľahkosť. Dizajn objektu bude teda pozostávať z predsadeného obalu zo subtílnych drev. pilierov, na pozadí presklených plôch, za ktorými sa odohráva viditeľný „život“ budovy.