ZOO

Lokalita: Bratislava

Typ: verejná stavba

Dátum: 02 / 2022 – štúdia

Autori: D. Šubín, M. Kováč

Vizualizácie: S. Rosinská