LAH II

Lokalita: Bratislava – Rusovce

Typ: rodinný dom / interiér

Druh: prestavba

Dátum: 2022/07 – AS, 2022/12 – INT, 2023/08-12 – REAL

Autori: D. Šubín, E. Seidlová