LAH II

Lokalita: Bratislava

Typ: rodinný dom, interiér

Druh: prestavba

Dátum: 07 / 2022 – štúdia

Autori: D. Šubín, E. Seidlová