OAZA - štúdia Ateliér BAAR
OAZA - štúdia Ateliér BAAR
OAZA - štúdia Ateliér BAAR
OAZA - štúdia Ateliér BAAR

OÁZA

Lokalita: Pohranice

Typ: verejná stavba, čerpacia stanica, súťaž

Dátum: 11/2017 – štúdia, súťaž

Autori: D. Šubín, Z. Krnáčová

Lokalita na umiestnenie novej čerpacej stanice s odpočívadlom aj pre kamióny, v najvyššom bode mierne zvlnenej krajiny v okolí Pohraníc, sa javí ako dobrá voľba, najmä ak ide o miesto dobre viditeľné už z väčšej vzdialenosti a v primeranej dĺžke od ostatných diaľničných „zastávok“.
V súčasností sa nachádzame v “prechodnom energetickom” období, kde sa pomaly prechádza z fosílnych palív na alternatívne zdroje. Preto okrem súčasného základného a doplnkového vybavenia „pumpy“ sme chceli priviesť aj ďaľšie, v budúcnosti už asi nevyhnutné funkcie, ktoré by pomohli tento „break-point“ trochu zatraktívniť. Použili sme na to samotnú architektúru objektov /prístrešok a hl. objekt/ nesúce fotovoltaické a solárne články, kt. slúžia okrem zásobovania el. energiou pre samotnú prevádzku čerpacej stanice, ale aj na dobíjanie e-áut z uskladnenej energie v podzemných batériách /v exteriéri budú umiestnené aj veterné turbíny/. Podobne aj úžitková voda pre umývanie vozidiel a osôb bude z naakumulovanej dažďovej vody. Trochu aj symbolicky nám to zabezpečia „drevené stromy“, primárne síce slúžiace na tienenie a prestrešenie čerpacích stojanov a áut, ale svojou dostatočnou plochou, čiastočne pokrytou fotovolatickými a solárnymi článkami, nám budú vedieť pokryť aj potrebnú kapacitu pre dobíjanie vozidiel. Tvar prístrešku taktiež nie je len dizajnovým výstrelkom, ale umožní zvedenie dažď. vody, jej nahromadenie v retenčných nádržiach a jej následné spätné využitie na umývanie áut a návštevníkov. Princíp trvalej udržateľnosti sa podobne premietol aj do architektúry hlavného objektu, modulárne vyskladaného z CLT-prvkov a prestrešeného vegetačnou pochôdznou strechou, slúžiacou nie len pre relax, ale aj ako vyhliadková terasa pre zaujímavé priehľady do širokého okolia. Stavebné objekty sú doplnené exteriérovými funkciami /work-out, jazierko, piknik zóna, ihriská/.
Výsledkom je teda komplexná architektúra pre autá a ľudí, s programovou náplňou pre dnešok aj budúcnosť, s progresívnymi technológiami a stavebnými materiálmi /0-emisie, SK-zdroje, smart-riešenia/, v jasnej čitateľnej ECO-forme, akcentujúcej v krajinnej panoráme ako diaľničná oddychová OÁZA.