Projekt rodinný dom - Ateliér BAAR
Projekt rodinný dom - Ateliér BAAR
Projekt rodinný dom - Ateliér BAAR
Projekt rodinný dom - Ateliér BAAR
Projekt rodinný dom - Ateliér BAAR
Projekt rodinný dom - Ateliér BAAR

BUL

Lokalita: Bratislava, Devín

Typ: rodinný dom, súťaž

Dátum: 10/2017 – štúdia-súťaž, 07/2019 – projekt, 09/2019 – realizácia

Autori: D. Šubín, E. Fabová

Riešené územie sa nachádza v BA-mestskej časti v Devíne, v novovznikajúcej lokalite „Zelené terasy“, urbanizovanej najmä rodinnými domami. Lokalita má predpripravenú kompletnú infraštruktúru. Takmer všetky pozemky majú ideálny panoramatický výhľad na hrad Devín a blízke Hainburgské kopce na rakúskej strane Dunaja. Hlavný prístup – príjazd na daný pozemok je z hornej cesty, avšak biokoridor lemujúci západnú hranicu umožňuje peší prístup resp. bicyklami aj z dolnej úrovne. Pozemok má na celej svojej dĺžke 5-6m prevýšenie a v mieste odporúčaného osadenia domu /podľa schválenej UŠ a na základe zákonných odstupov od hraníc/ má výškový rozdiel cca. 2,5-3m, čo sme sa snažili v návrhu využiť. Miestne prísne regulatívy /IPP 0,2, IZP 0,22/ síce dovoľujú postaviť 2-podl. objekt, avšak treba dodržať úradom presne stanovené parametre pre možné podzemné podlažie. Výraznými objem. kritériami bola klientom zadefinovaná max. výmera podl. plochy domu a presne stanovená dispozičná schéma, s plošnou aj finančnou opciou pre budúci bazén a záhradnú úpravu. Tieto všetky územné, plošné a obsahové parametre nás priviedli k niekoľkým variantným riešeniam, z kt. si klient vybral jeden na dopracovanie. Po odovzdaní ešte prišli ďaľšie možné disp.-arch. modifikácie, kt. zatiaľ ostali v škicovej forme a čakajú na svoje „prebudenie“ pre tento resp. iný podobný projekt. Aktuálny návrh pozostáva z 2 zákl. zón /nočná a denná/, kt. sa v prípade požiadavky klienta môžu ešte podlažne zameniť. Horná úroveň pôdorysne graduje smerom k SZ podľa plošného rozsahu jednotlivých miestností s tým, že JZ-nárožie sa zámerne viac otvára k výhľadom. Spodné podlažie má fasádu v jednej línií krytú horným terasovým presahom, s vizuálnym kontaktom do záhrady resp. k bazénovej časti s altánkom. Podlažie je takmer celé zakryté terénom, čím dodržiavame požadované regulatívy stav. úradu. Hmotu domu tvarovo zceluje atikový rám v mieste hornej terasy, podopretý lamelovou stenou. Naopak dom mierne vertikálne akcentuje vďaka vyvýšenému stropu v strednej časti objektu /v 1. alt. – obývačka, v 2. alt. – detské izby s mezanínom/. Dispozičnou rezervou ostáva priestor v S-časti domu pre 1-garáž /sklad – dielňa/, kt. možno alternatívne nahradiť vonkajším carportom. Materiálovo je objekt RD obalený do tehličkovej fasády, doplnený drev. prvkami /pergola, plot. brány, ok. rámy atď./