KIZ-BAZ

Lokalita: Bratislava

Typ: interiér

Dátum: 08 / 2022 – štúdia

Autori: D. Šubín, Z. Krnáčová