Park Jama
Park Jama
Park Jama
Park Jama
Park Jama
Park Jama
Park Jama
Park Jama / ihrisko
Park Jama
Park Jama
Park Jama

JAMA

Lokalita: Bratislava, Nové Mesto

Typ: verejný priestor, krajinná tvorba, exteriér

Dátum: 07/2014 – súťaž, 02/2015 – štúdia, 06/2015 – EIA-ÚR, 12/2015 – SP, 04/2016 – TD, 10/ 2017 – realizácia, 04/2018 -kolaudácia

Autori: M. Berežný, K. Boháčová, D. Šubín, E. Lipka /záhradná arch./

Nominácia CEZAAR 2019
Park roka 2018
Nominácia Cena ARCH 2019

 


V súčasnosti okolie Tehelného poľa sa vyznačuje skôr vnútroblokovou zeleňou, ktorá častokrát nie je verejne prístupná. Ostatné formy zelene majú skôr “živelný“ charakter. Naším zámerom bolo vytvoriť kvalitný verejný priestor – mestský park, ktorý by rozšíril sieť existujúcich parkov v metskej časti a dotvoril existujúce resp. novovznikajúce “športové areály” v lokalite o nové rekreačné a oddychové aktivity.

Koncepcia parku je z časti reminiscenciou na pôvodný cykloštadión. Súčasný stav upravujeme do pôvodnej stopy cyklodráhy. Cyklistický ovál ako znak dynamiky a rýchlosti sa stal pomyselnou hranicou medzi “pohybom a kľudom”, medzi “mestom a prírodou “a medzi “kontaktom a intimitou”. Vychádzame z tradičnej topografie terénu a využívame ho na vytvorenie špecifickej formy parku, v ktorom sa pokúšame dosiahnuť silnú identitu a atraktivitu. Výsledkom je návrh mestského parku “JAMA”.

Požadované funkcie sa rozložili do aktívnych “spotov” s vyhliadkovými mólami orientovanými do parku so vzájomným vizuálnym kontaktom. Samotné móla sú priamym odkazom na pôvodné funkcie bývalého cykloštadiónu. Vznikli tak nerušené spoty s kľudovými výhľadmi orientovanými na zeleň, na park. Cieľom návrhu bolo pracovať s výškovým prevýšením, ktoré bolo povýšené na ústredný motív. Spomínané riešenie nám prináša možnosť čitateľnej segregácie aktívnej a kľudovej zóny.

Verejný priestor je tak rozdelený z hľadiska hierarchie na horný a dolný. Horná úroveň parku je charakteristická ako otvorená, viac spevnená, pravidelná a vzdušná – mestský parter. Prevažujú tu aktivity orientované pre mladých ľudí, rodiny s deťmi a aktívnych športovcov /tenis. kurty, multif. ihrisko, servis. objekt s kaviarňou, požičovňou bicyklov, amfiteátrom a vyhl. vežou/. Spodná úroveň je skôr intimná, divoká, nepravidelná a živelná, typická bohatou vzrastlou zeleňou so zelenými plochami, ktorá plní skôr funkciu kľudového priestoru zameraného na prechádzky, oddych na lavičkách, relax pri jazere či v tráve príp. cvičenie na fittnes a parkour. zostavách. Samotné koncepčné riešenie nám umožňuje prirodzene narábať so zrážkovými vodami, kde z hornej časti budú prirodzene odvádzané do “ JAMY” s okrasným “jazierkom” – retenčnou nádržou. Koncepcia dvojúrovňového parku počíta s bezbariérovým prístupom pre imobilných, ktorý je riešený formou rámp.

Viac o Parku Jama si môžete prečítať na portáli ARCHINFO v rozhovore s autormi.