Projekt rodinného domu
Projekt rodinného domu
Projekt rodinného domu
Rodinný dom - štúdia a projekt

IaJ

Lokalita: Bratislava,  Dúbravka

Typ: rodinný dom

Dátum: 08/2011 – štúdia, 12/2011 – projeakt, 06/2018 – realizácia

Autori: D. Šubín

Riešený pozemok sa nachádza v Bratislave, v mestskej časti Dúbravka, v jej západnej historickej časti, v okolí Jadranskej ulice, kde sa ešte dodnes nachádzajú pôvodné štruktúry dedinských domčekov. Daná lokalita sa nachádza nad týmto centrom pôvodnej dediny na južnom svahu Devínskej kobyly, s výhľadom na celý horizont Lamačskej kotliny – brány. Osadenie aj tvar objektu reaguje na dané prírodné podmienky /terén, výhľad, tvar pozemku a prístup na pozemok/, aj na klientove dispozičné a priestorové požiadavky. Tak vznikol zmodifikovaný tvar L resp. tvar spojených dvoch písmen I a J, čo náhodne sú aj iniciály budúcich majiteľov domu. Skutočný dôvod dizajnu je centrálne kruhové átrium s dominantným stromovým solitérom, okolo ktorého sa obtáča celá hmota domu. Všetky obytné priestory, okrem hosťovskej izby, sú orientované do átria a k výhľadu do okolitej krajiny, k Slnku. Objekt je síce 2-podlažný, ale využitím reliéfu pozemku je vnímaný z prístupovej ulice ,aj od susedov zo západu, ako 1-podlažný. Strecha je pokrytá extenzívnym porastom, v šikmej časti štandardnou trávou, čím dostávame dojem land-artového objektu, skrytého vo svahu. Objekt má dva vstupy /vjazdy/, vo dvoch úrovniach, čo v budúcnosti vyrieši rozdelenie domu na dve samostatné obytné jednotky – pre rodičov dole a pre deti hore s vlastným dvorom – záhradou.