ZOCH - chata - Ateliér BAAR
ZOCH - chata - Ateliér BAAR
ZOCH - chata - Ateliér BAAR
ZOCH - chata interiér - Ateliér BAAR
ZOCH - chata interiér - Ateliér BAAR

ZOCH

Lokalita: Modra

Typ: rekreačný dom

Dátum: 06/2015 – štúdia

Autori: D. Šubín, Z. Krnáčová

Osadenie budúceho objektu, jeho orientácia a dizajn sa snažia reagovať na existujúci svahovitý terén, pohyb Slnka v korunách vysokých stromov a nakoniec aj na pôvodné polozapustené uloženie starej chaty, ktorá takisto nižším podlažím bola „zahryznutá“ do existujúceho svahu. Forma chaty sa zámerne odkláňa od klasickej typológie okolitých chát, a to najmä z dôvodu zabezpečenia hlukového, tepelnotechnického komfortu investora /dobre izolované steny/, trvácnejšieho charakteru stavebnej konštrukcie /tehlové obvod. múry/, ale najmä skrz krajinného začlenenia objektu do existujúcej morfológie lesa. Chata z hornej časti pozemku bude takmer neviditeľná a bude pôsobiť len ako „zdvihnutý zatrávnený kopec“, ktorý zároveň bude z tejto severnej strany chrániť objekt pred nepriazňou počasia /vietor, sneh/. Z bočného pohľadu bude objekt pôsobiť viac „aerodynamicky“ a je z neho jednoznačne zrejmé, kde bude hlavný vstup do interiéru a kde dominantný výhľad do lesa. Bočné steny, nepravidelne perforované štvorcovými oknami, budú rozčlenené na horné /viac zateplené/ a spodné podlažia /bez nutnosti väčšieho zateplenia skrz zapustenia do zeme/ rozdielnou štruktúrou resp. materiálom fasády, čím stavba získa lepšiu hmotovú proporciu. Čelná fasáda bude takmer celopresklenná, chránená bezpečnostnými a zároveň tieniacimi okenicami /perforovaný plech/, podobne ako aj ostatné okenné otvory. Zvnútra bude poskytovať čisté priehľady na kmene a korún okolitých stromov a vytvárať tak „obrazové výrezy lesa“ na interiérovej stene. Spodná časť chaty bude mať k dispozícii priehľad do nižšej časti lesa vďaka prirodzenej terénnej depresii pri južnej fasáde objektu .