Vizualizácia Administratívna budova
Administratívna budova
Administratívna budova
Administratívna budova
Schéma Administratívna budova
Schema Administratívna budova

STAR

Lokalita: Morava /CZ/

Typ: administratíva, prechodné ubytovanie

Dátum: 04/2020 – štúdia, 06/2020 – projekt

Autori: D. Šubín, M. Švecová, M. Švec