ONDR

Lokalita: Bratislava – Lamač

Typ: rodinný dom

Druh: novostavba

Dátum: 2022/12 – AS, 2023/09 – DSP-RP

Autori: D. Šubín, M. Švecová