Návrh nového interiéru sakrálneho priestoru v kostole
Návrh nového interiéru sakrálneho priestoru v kostole
Návrh nového interiéru sakrálneho priestoru v kostole
Návrh interiéru sakrálneho priestoru v kostole
Návrh interiéru kostola
Návrh interiéru kostola
Návrh interiéru kostola - symbolika
Návrh interiéru kostola - symbolika
Návrh interiéru kostola - ekonomika
Návrh interiéru kostola - materiály

KOSTOL NA KOPÁNKE

Lokalita: Trnava, Kopánka

Typ: verejná stavba, súťaž

Dátum: 06/2018 – štúdia, súťaž

Autori: M. Mečír. D. Šubín, E. Fabová

Predmetom súťaže je návrh nového interiéru sakrálneho priestoru v kostole na Kopánke v Trnave, ktorý by spĺňal kritéria liturgických priestorov podľa potrieb rímsko-katolických bohoslužieb; vyriešenie vstupu do kostola a do priestorov pod kostolom spolu so zhromažďovacím priestorom pred kostolom a tiež návrh prístavby športového centra za kostolom. Koncept návrhu sa odvíja od pretvorenia priečelia kostola a vytvorenia primeranej rozptylovej plochy pred ním. Široké predsadené pobytové schodisko kombinované s rampou ruší všetky bariéry a navádza prichádzajúcich zo všetkých strán ku vstupným dverám. Samotné priečelie dostalo nový ráz – predsadenú drevenú konštrukciu z lamiel, ktoré podporujú veritkalitu sakrálnej stavby a vyzdvihujú jej dôležitý charakter. Lamelový raster vyúsťuje do novotvaru stupňovitej veže, ktorá v súčasnosti pôsobí neproporčne ku zvyšku stavby. Princíp lamiel sa opakuje aj na fasáde športového centra, a niekoľkokrát vrámci interiérových prvkov. Po vyčistení priestorov pri vstupe vzniká veľkorysá vstupná sála a miestnosť pre rodičov s deťmi. Výraznejší zásah sa udial v mieste presbytéria. Nainštalované sú tri svetlovody, ktoré privádzajú svetlo priamo nad oltár. Kruh má v sakrálnej architektúre mnoho významov – nekonečno, bezhraničnosť, nebo, či duchovno. Aj z toho dôvodu sa pôvodné obdĺžnikové presbytérium vďaka dreveným lamelám zmenilo na polkruhové, otvárajúce sa smerom k veriacemu ľudu. Opierajúc sa o myšlienku “ticha v architektúre” zostávajú ostatné steny biele s minimom dekorácií a doplnkov. Takto komponovaný priestor nerozptyľuje človeka, ale vedie ho k vnútornému pokoju a zamysleniu. V neskoršej fáze je naplánovaný lamelový obklad na stenách, čo čiastočne zatieni okná. Do popredia sa dostane tak samotné presbytérium presvetlené svetlíkmi.