Rekonštrukcia rodinného domu
Rekonštrukcia rodinného domu
Rekonštrukcia rodinného domu

KOST

Lokalita: Hamuliakovo

Typ: rodinný dom – rekonštrukcia

Dátum: 08/2018 – štúdia

Autori: D. Šubín, E. Fabová

Riešený pozemok je situovaný v katastrálnom území Hamuliakovo, v obytnej zóne s prevládajúcou funkciou individuálnej bytovej výstavby rodinných domov, neďaleko hrádze a rieky Dunaj. V súčasnosti na pozemku stojí jednopodlažný rodinný dom. Osadenie rekonštruovaného objektu a aj jeho tvar opisujú pôdorysnú stopu pôvodného objektu rodinného domu očisteného od neskorších prístavieb. Objekt je jednopodlažný, s obytným podkrovím a sedlovou strechou. Pozdĺž juhovýchodnej fasády vznikne pergola, ktorá prestreší vstup do objektu a 2 parkovacie miesta. Stĺporadie pergoly zároveň tvorí plot s náznakom okien a dverí, ktoré prepájajú susediace záhrady. V rámci rekonštrukcie budú odstránené všetky vnútorné nenosné priečky, obvodové steny budú zvýšené s cieľom dosiahnuť normou odporúčanú svetlú výšku v miestnostiach. Zobytnenie podkrovia tiež so sebou prinesie viac priestoru. Novonavrhnutá sedlová strecha je zaujímavá celoštítovým presklením smerom do ulice, pred ktoré sú upevnené drevené stĺpy s náznakom okenného otvoru. Materiálové riešenie sa odvíja od pôvodného objektu a riadi sa filozofiou svetlého, bieleho vonkajšieho plášťa a použitie prírodných klasických prírodných materiálov vo vnútri /tehla, drevo/. Jednoduchý vzhľad kombinuje tradičné prvky rodinného domu s moderným prístupom súčasnej architektúry.