Halové a administratívne priestory - Ateliér BAAR
Areál - výroba, sklad, administratíva - Ateliér BAAR
Areál - vizualizácia - Ateliér BAAR
Areál - výroba, sklad, administratíva - Ateliér BAAR
Areál - výroba, sklad, administratíva - Ateliér BAAR
Areál - výroba, sklad, administratíva - Ateliér BAAR
Výrobný areál, sklad, administratíva - Ateliér BAAR

H1-2-AB UNI

Lokalita: Bernolákovo

Typ: výrobné a logistické haly / administratíva

Dátum: 03/2016 – štúdia

Autori: D. Šubín, E. Fabová, Z. Krnáčová

Boli sme oslovení majiteľkou firmy zaoberajúcej sa distribúciou a výrobou liekov a výživových doplnkov, ktorej halové a administratívne priestory už nepostačovali súčasným prevádzkovým nárokom a hygienickým požiadavkám. Aj z pohľadu logistiky a umiestnenia existujúcich objektov neboli príliš vhodné, keďže boli “rozsypané” do viacerých objektov a navyše aj v rôznych lokalitách mesta. Klientka prišla so zámerom vybudovať nový areál, ktorý by vytvoril jeden spoločný komplex pozostávajúci zo skladovej, výrobnej haly a podpornej administratívy prislúchajúcej daným halám, aj s vrcholovým manažmentom, s dostatočnou plošnou rezervou pre následné rozširovanie ďalšej doplnkovej vybavenosti /ubytovanie, stravovanie, zdrav. zariadenie/ v niekoľkoročných etapách. Okrem splnenia požadovaných plošných a priestorových potrieb bolo primárnou úlohou vytvoriť ideový koncept, kt. by v sebe ukrýval ekologické a environmentálne aspekty a tie pretaviť aj do „silného“ dizajnu, reprezentujúceho firmu nie len na slovenskom trhu. V návrhu sa mali zjaviť „zelené“ prvky a najnovšie technológie, zároveň naplniť predstavy vrcholového manažmentu /vizuálny kontakt so zeleným átriom a okolitou krajinou, ukázať otvorenosť firmy a zároveň zabezpečiť internú bezpečnosť ľudí, produktov aj samotnej prevádzky/. Dizajn hlavnej budovy mal naznačiť v symbolickej skratke nosný produkt firmy a preniesť až skoro ikonicky architektúru budovy do novej korporátnej identity. Aj materiálovo a vnútornou vybavenosťou malo prísť k posunu k modernejšiemu vzhľadu, preto sa volili skôr prírodné prvky /exteriér – zelené strechy, interiér – drevené nábytky/. Základné firemné farby boli už len interiérovým akcentom /podlahy, steny, mobiliár/, kt. mali zadefinovať konkrétnu miestnosť v dispozičnej schéme. Farba sa tak mala stať navigačným systémom a uľahčiť zamestnancom, ale aj návštevníkom orientovať sa v celom
komplexe a v jednotlivých budovách. Samozrejmosťou malo byť aj využívanie dažďovej vody pre rozsiahlejšiu výsadbu v areáli a zameranie sa na alternatívne zdroje pre udržateľné fungovanie objektov, najmä v niektorých špeciálnych priestoroch, v kt. bolo nutné dodržiavať prísne hygienické normy.