GRA

Lokalita: Bratislava, Karlova Ves

Typ: interiér

Dátum: 05/2021 – interiérová štúdia, 2022 – realizácia

Autori: D. Šubín, M. Švec