DUB II

DUB II

Lokalita: Dubová

Typ: rodinný dom

Dátum: 09 / 2021 – investičný zámer, 01 / 2022 – projekt, 02 / 2022 – realizácia

Autori: D. Šubín, E. Seidlová