Cookie

Využívanie súborov cookies
Na našich webových stránkach, www.baar.sk Ateliér BAAR, s.r.o., používame cookies na zlepšenie funkcionality . Prehliadaním našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie našich podmienok používania.

Čo je cookie?
Cookie je malý textový súbor, ktorý je uložený vo webovom prehliadači používateľa (napr. Internet Explorer, Google Chrome Firefox) v jeho počítači (alebo v inom zariadení s prístupom na internet, napr. smartfón alebo tablet). Tento súbor zabezpečuje návštevníkovi webstránky baar.sk možnosť opätovne jednoducho a rýchlo získať prispôsobený obsah vždy, keď sa vráti na webstránky, ktoré v poslednom období navštívil. Cookie je „pasívny“ súbor, neobsahuje žiadne ďalšie softvérové programy, ktoré by sa mohli spúšťať v zariadení používateľa s prístupom na internet (počítač, smartfón, tablet a pod.).

Aký je obsah cookies?
Na webových stránkach www.baar.sk sa používajú dočasné a trvalé súbory cookies.

Dočasné cookies sa využívajú v prehliadači používateľa vtedy, keď si prezerá webovú stránku. Ide najmä o súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie a identifikáciu spojenia medzi webstránkou baar.sk a používateľovým počítačom počas jednej jeho návštevy (napríklad informácia, či ide o mobilné zariadenie, alebo počítač). Po odchode z webovej stránky sú súbory z počítača (alebo iného zariadenia) vymazané.

Trvalé cookies zostávajú v počítači (alebo v inom zariadení) až do uplynutia ich platnosti, alebo do vymazania používateľom. Využívajú sa napríklad na predvyplnenie formuláru.

Na stránke baar.sk sú používané aj cookies, resp. iné digitálne nástroje tretích strán. Niektoré naše stránky môžu obsahovať obsah z iných webových stránok ako Youtube, Facebook a podobne, ktoré môžu vytvárať vlastné cookies ukladané vaším prehliadačom.
Cookies tretích strán vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google AdSense, Facebook. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné. O pravidlách využívania cookies týchto subjektov sa dozviete viac na ich stránkach.

Na čo slúžia cookies?
Cookie je súbor, ktorý obsahuje informácie z používateľovho webového prehliadača a z konkrétneho webového servera. Ak webový prehliadač pristupuje znova na webový server, server môže jednoduchšie a rýchlejšie načítať tieto informácie a reagovať na údaje, ktoré sú v ňom uložené.

Ochrana súkromia
Na využívanie súborov cookies na webových stránkach www.baar.sk, sa uplatňujú pravidlá definované príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a ochrane súkromia.

Cookies využívané na Web stránkach www.baar.sk neumožňujú možnosť zistiť konkrétnu osobu klienta, len na základe súborov cookies. Platí to aj pri napadnutí zariadenia používateľa počítačovým vírusom, alebo pri záškodníckom kóde iného webového servera, prípadne pri chybe prehliadača používaného klientom.

Aké sú možnosti zmeny nastavenia a odstránenia cookies?
Väčšina internetových prehliadačov umožňuje vymazať cookies z vášho zariadenia, zablokovať všetky cookies alebo len vybrané cookies, prípadne len cookies tretích strán. Postup nastavenia alebo blokovania súborov cookie závisí od používaného prehliadača. Ako blokovať alebo nastaviť cookies vo Vašom prehliadači nájdete v Pomocníkovi používaného prehliadača.

Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania
Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Na účel vašej ochrany môžete kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Kde a ako nás môžete kontaktovať?
Ak máte pripomienky alebo otázky k ochrane osobných údajov nás môžete kontaktovať na mailovej adrese danielsubin@baar.sk alebo môžete vyplniť kontaktný formulár na našej webstránke.