BIE / Benátky
BIE / Benátky 2
BIE / Benátky 3
BIE / Benátky 4
BIE / Benátky 5
BIE / Benátky 6
BIE / Benátky 7
BIE / Benátky 8
BIE / Benátky 9
BIE / Benátky 10
BIE / Benátky 11
BIE / Benátky 12

BIE

Lokalita: Benátky /ITA/

Typ: verejná stavba, výstava, súťaž

Dátum: 12/2015 – štúdia

Autori: D. Šubín, Z. Krnáčová

Medzi zložkami spoločnosti existuje len min. komunikácia. Na strane verejnosti je nepochopenie arch. názorov a na druhej zase chýba zrozumiteľná argumentácia a realizácia dlhodobých vízii. Mali by sa podávať obojstranné podnety, aby sa rozšírili hranice poznania na obidvoch póloch a mohli zliať do „uchopiteľnej názorovej krajiny“. Je nutné pochopiť jednotlivé vrstvy – stupne kreatívnej činnosti, „prežiť si ich“, podobne ako architekt stavia na svojich vybudovaných „základoch“. Naopak, aj „on by mal zísť medzi ľudí“ a overiť si svoje postupy. Počúvať majoritnú názorovú masu, získať tak optimálny uhol pohľadu, prispôsobiť sa novým podmienkam, a tak posúvať svoje hranice k reálnym výstupom. Toto je koncepčné intro, ktoré bolo schematizované až do podoby jednoduchých symbolov, skratkovito pretavených do viacvrstvovej inštalácie, kt. by mala divákovi podsúvať viaceré polohy chápania a zároveň skoro až rukolapne reflektovať na aktuálnu tému. Efemérne pole bielych plast. loptičiek zdanlivo homogenizuje priestor pavilónu. Narúša ho ešte spočiatku uzatvorený, zrkadlový element, odrážajúci historický objekt, ale zároveň zachytávajúci pohyb samotného návštevníka v „staronovom“ prostredí. Priestor bude „čistý a nepopísaný“. Divák bude vnímať najprv architektúru pôvodnej budovy a „šum“ rozsypaných loptičiek vo vnútri. Návnadou sa stane „megalitická“ kruhová inštalácia, kt. bude mierne filtrovať vnímanie priestoru s množstvom ruchov a podnetov vôkol. Otváraním otočných panelov, „pohyblivej“ hranice bude kľúčom chápania vnútorného „arch. sveta“ s kontrétnymi arch. poznatkami. Prekonávaním tejto náznakovej „bariéry“ sa divák ocitne vo vnútri SK-arény, obklopený pozitívnymi príkladmi našich prelomových arch. osobností. IN-priestoru bude dominovať pódium s „vrstvami“ symbolizujúcimi základné aspekty arch. tvorby resp. reálneho užívania budov pomocou vložených informačných materiálov. Návštevník môže tak „stúpať na vrchol arch. povedomia“, nasať ho, nazrieť cez jeho „horizont“ resp. priehľady a vnímať pohyb „bežných más” v priestore. Odkazy v poli budú nabádať na komentovanie, a tak nepopísané pole bude dostávať svoj obsah v podobe názorov a reakcii na SK-architektúru. Expozícia sa tak stane interaktívnou, hravou a je možné, že „prezenty“ sa dostanú aj do vreciek resp. budú putovať po ďalších pavilónoch a môžu ponechať „stopu“ SK-návštevy /reportom – exportom SK-architektúry/.