Zero House

 

Na začiatku bolo hľadanie ideálneho a kompaktného tvaru. Iného ako klasické ortogonálne formy NED, dom špecifický pre pórobetónové tvárnice a pre možnosti, ktoré posunú tento materiál a produkt ďalej. Zvolili sme kombinovaný tvar, overených foriem (valec, kocka, kváder), vznikla hybridná forma v tvare „0“.


Navrhovaný tvar je univerzálny. Možno ho osadiť na úzke alebo široké pozemky, plošne neobmedzené, v rôznych pozemkových obrysoch, keďže má svoju kratšiu a dlhšiu stranu a zároveň „nedefinovanú“ uličnú ortofasádu. Dom je možné natočiť podľa svetových strán a iných okolitých podmienok. Design je prispôsobený azimutu slnka (160°) a v prípade prevládajúcich vetrov poskytuje prirodzené obtekanie nárazových prúdov po jeho oválnych fasádach. Oblé časti zároveň umožnia zachytiť viac slnečných lúčov na V-J-Z. A zároveň zabezpečia panoramatické výhľady do okolia (panoramatický efekt). Tvar domu je možné doladiť aj v jeho vertikálnom obryse, zaoblením atiky, čím získa aj konštrukčné a estetické tvaroslovie majúce pôvod v automobilovom priemysle (minimalizovanie trenia a ostrých hrán) – efektívny design.
Dom umožňuje navrhnúť do dvoch základných pôdorysných variant – pozdĺžne schodisko a priečne schodisko. Každé má svoju výhodu, ale jeho osadenie závisí najmä od priania klienta a samozrejme od okolitých daností (vstup – vjazd, výhľady – záhrada, S-J, tvar pozemku – tienenie okolitých budov). Schodisko so strešným svetlíkom nad jeho pôdorysom je zároveň presvetľovacím priestorom domu, prvkom pre získavanie ďalších tepelných ziskov (akumulačná fasáda na jeho severnej hrane). Dispozícia je polohou schodiska jednoznačne rozdelená na svoju ohrievanú – „južnú“ zónu (obytné miestnosti) a na ochladzovanú – „severnú“ časť (vybavenosť, hygiena).  Dispozícia je však otvorená a umožňuje variabilnosť priestorového členenia podľa potrieb. 


Tvárnice majú veľkú prednosť oproti ostatným konštrukčným materiálom, že je homogénny vo všetkých smeroch (dá sa rezať, brúsiť – tvarovať). Prečo teda nevyužiť túto možnosť už od výroby a neponúknuť produkt – oblú tvarovku – tvarovku Phí. Samotný tvar domu by mal symbolizovať požadovaný marketingový symbol „0“ ale aj priblížiť sa svojimi energetickými parametrami k tomuto číslu. Zároveň aj jeho komponenty (Phí tvarovka) podporia jeho symboliku (prečiarknutú nulu – pozdĺžne, resp. priečne schodisko) – ? – symbol pre označovanie oválnych (kruhových tvarov), v našom prípade aj ZERO HOUSE. Phí/? je zároveň aj symbolom zlatého rezu, v ktorom bol tento dom koncipovaný (pomer strán 13:8 = 1,618). Dom v sebe skrýva viacvýznamovú symboliku 0 – ?, dom bez energií, v tvarovej harmónii.

Lokalita:

Wiener Neudorf /AT/

Blauen Lagune

Typ:

rodinný dom

súťaž

Dátum:

08 / 2012 _ štúdia

Autor:

D. Šubín