ZAJ

ZAJ - Rodinný dom - Ateliér BAAR
ZAJ - Rodinný dom - Ateliér BAAR
ZAJ - Rodinný dom - Ateliér BAAR
ZAJ - Rodinný dom - Ateliér BAAR

ZAJ

Lokalita: Bratislava, Ružinov

Typ: rodinný dom

Dátum: 04/2015 – štúdia, 08/2015 – projekt, 09/2017 – realizácia

Autori: D. Šubín

Základný pôdorysný tvar domu je štvorcový s miernou hmotovou členitosťou, ktorá vyplynula z ideového koncepčného návrhu naväzujúceho na odkaz okolitej mestskej schémy. Dom sa „správa“ ako mesto, imituje ho svojimi primárnymi funkciami, ale aj hmotovým puristickým stvárnením. Objekt rodinného domu je 2-podlažný, z ulice sa javí dom s ustúpeným podlažím, čo spôsobuje jeho rozšírenie smerom k severnej hranici. Nový objekt zahŕňa všetky požadované miestnosti a ich náväznosti. Tie sú vytvorené na princípe voľného pohybu po „spoločných komunikáciach“, z ktorých sa dostávame do jednotlivých obytných resp. technických funkcií domu. Táto dispozičná paralela s mestom sa prejavila aj v hmotovom riešením. Prízemie pôsobí skôr ako ucelený parter, ale horné podlažie je už objemovo rozčlenené, podporené fasádnym delením a strešnou rovinou v podobe terás so zeleňou v kvetináčoch alt. vegetačnou skladbou. Priestoru bude dominovať presklený svetlík nad pobytovou halou s krbom a voľným sedením, ktorý bude tvoriť „srdce“ domu – svetelný akcent. Jeho opozitom bude pátio za garážou slúžiace najmä ako detské ihrisko a relax zóna so stromovým solitérom. Dispozičné usporiadanie domu vychádza zo základného konceptu DOM – MESTO, kde sa radia, „zgrupujú“, oddelujú funkcie domu ako v urbánnej štruktúre /parkovanie – práca – stravovanie – zábava, bývanie – relax – hygiena/.