ZAJ

04_ZAJ.jpg
04d_VIZ04-ULICA.jpg
04c_VIZ03-ULICA.jpg
04a_VIZ01-ZAHR.jpg

 

Základný pôdorysný tvar domu je štvorcový s miernou hmotovou členitosťou, ktorá vyplynula z ideového koncepčného návrhu naväzujúceho na odkaz okolitej mestskej schémy. Dom sa „správa“ ako mesto, imituje ho svojimi primárnymi funkciami, ale aj hmotovým puristickým stvárnením. Objekt rodinného domu je 2-podlažný, z ulice sa javí dom s ustúpeným podlažím, čo spôsobuje jeho rozšírenie smerom k severnej hranici. Nový objekt zahŕňa všetky požadované miestnosti a ich náväznosti. Tie sú vytvorené na princípe voľného pohybu po „spoločných komunikáciach“, z ktorých sa dostávame do jednotlivých obytných resp. technických funkcií domu. Táto dispozičná paralela s mestom sa prejavila aj v hmotovom riešením. Prízemie pôsobí skôr ako ucelený parter, ale horné podlažie je už objemovo rozčlenené, podporené fasádnym delením a strešnou rovinou v podobe terás so zeleňou v kvetináčoch alt. vegetačnou skladbou. Priestoru bude dominovať presklený svetlík nad pobytovou halou s krbom a voľným sedením, ktorý bude tvoriť „srdce“ domu – svetelný akcent. Jeho opozitom bude pátio za garážou slúžiace najmä ako detské ihrisko a relax zóna so stromovým solitérom. Dispozičné usporiadanie domu vychádza zo základného konceptu DOM – MESTO, kde sa radia, „zgrupujú“, oddelujú funkcie domu ako v urbánnej štruktúre /parkovanie - práca - stravovanie – zábava, bývanie – relax – hygiena/. 

Lokalita:

Bratislava

Ružinov

Typ:

rodinný dom

Dátum:

04 / 2015 _ štúdia

08 / 2015 _projekt

09 / 2017 _ realizácia

Autor:

D. Šubín