WAIT

Pozemok je situovaný pod úpätím Devínskej Kobyly pod bývalým Waitovým lomom, v ktorom sa v minulosti ťažil vápenec. V nižšie položenej Vápenke, v blízkosti danej parcely, sa vyrábalo pálené vápno vyvážajúce sa aj do Rakúska a Talianska. Orientácia pozemku, mierne svahovitý terén a požiadavka mladej rodiny na dispozičné členenie a prízemný charakter objektu, takmer bez schodov, v podstate vymodelovali dom do polouzavretého U-tvaru, na 3 podlažných úrovniach, kopírujúce reliéf záhrady. Dom má klasické zonálne rozmiestnenie miestností - denná časť /Z-krídlo/ a nočná časť /V-krídlo/, čím sa zabepečuje intimita, hluková bariéra resp. prevádzková zrozumiteľnosť priestorov.

 

Povrch vonkajších fasád sa bude snažiť priblížiť k lomovej vápencovej stene vďaka špeciálnej omietkovej úprave.

Lokalita:

Bratislava

Devínska Nová Ves

Typ:

rodinný dom

Dátum:

03 / 2018 _ štúdia

06 / 2018 _ projekt

Autori:

D. Šubín, Z. Krnáčová