VW Arena

 

Existujúci športový areál v DNV disponuje výnimočnou polohou a terénnym osadením. Aj keď leží v tesnej blízkosti zástavby rodinných domov, svojím umiestnením neruší obytnú zóny, pretože jeho úroveň je posadená o ~15m nižšie ako okolité domy. Túto prirodzenú a "divácky priaznivú" kotlinu z východnej strany ešte uzatvára železničný val s bujnou vegetáciou. Túto morfologickú výhodu využili aj v minulosti na osadenie tehlovej tribúny so šatňami na západnej strane a budovy reštaurácie so zázemím na severnej strane areálu. Prístup do areálu je z nižšie položenej ulice Vápencová na severnej strane, kde je aj dostatočná odstavná plocha. Náš návrh ponecháva umiestnenia pôvodných objektov a zjednocujúcim dizajnom ľahkej polotransparentnej strechy dodáva areálu nový VW "facelift". Pod zvlnenou prstencovou strechou, ktorá kopíruje výškové potreby prekrývaných objektov, sa nachádzajú existujúce objekty tribúny a reštaurácie, ako aj nové hokejbalové ihrisko. Objekt reštaurácie dostal novú dispozičnú náplň s malým ihriskom a rozvičovacou plochou a tribúna, okrem rekonštruovaných šatní a novej občerstvovacej zóny, aj 2-násobné zvýšenie kapacity sedadiel po oboch stranách tribúny. Južný svah areálu bude taktiež využitý pre tribúnové sedenie, ale len v jednoduchom prírodnom výraze a s menším počtom terasových sedení, skôr pre sledovanie hokejbalových zápasov. Nad ňou je ešte navrhnutá "vyhliadková" reštaurácia s bowlingom a voľnočasové centrum so zázemím pre existujúce tenisové kurty, ktoré v budúcnosti budú prekryté nafukovacou strešnou konštrukciou. Komplexnosť areálu uzatvára na druhej strane Vápencovej nová tréningová plocha s umelou trávou a ľahkou oceľovo-drevenou tribúnou a so zázemím.  

Lokalita:

Bratislava

Devínska Nová Ves

Typ:

verejná stavba

Dátum:

07 / 2012 _ štúdia

Autor:

D. Šubín