VLC

Vlckovce rodinny dom

 
Riešený pozemok je situovaný v katastrálnom území obce Vlčkovce, v rozvojovej lokalite Pri cintoríne. Ide o  lokalitu v blízkosti futbalového ihriska a cintorína, tvorenú novou "slepou" ulicou s pozemkami prevažne v zadných traktoch záhrad exist. rodinných domov. 
Osadenie navrhovaného objektu sa snaží reagovať na tvar a výškové pomery pozemku. Novostavba rodinného domu bude umiestnená v strede parcely, átriové riešenie domu vyžaduje minimálne odstupy od JZ a SV hraníc. Prízemná stavba  má tva...

Lokalita:

Vlčkovce

Typ:

rodinný dom

Dátum:

12 / 2019 _ štúdia

10 / 2020 _ projekt

Autori:

D. Šubín, Z. Krnáčová,

M. Švec