STOK

Lokalita: Bratislava – Kramáre

Typ: rodinný dom

Druh: prestavba

Dátum: 2023/07 – AS

Autori: D. Šubín, M. Kováč, V. Sajková