STAN

STA_11.jpg
STA_10.jpg
STA_12.jpg
STA_9.jpg
STA_17.jpg
STA_21.jpg
STA_19.jpg
STA_18.jpg
STA_20.jpg
STA_13.jpg
STA_15.jpg

 

Osadenie 3 nových objektov rodinných domov sa prispôsobuje existujúcemu terénu s pomerne prudkým sklonom a komplikovanou orientáciou na sever, ale ich vzájomne „rozposúvané“ rozmiestnenie by malo zabezpečiť dostatočné osvetlenie a preslnenie všetkých obytných priestorov a zároveň dodržať obcou požadované odstupy. Jednotlivé RD sú posadené na 3 výškových úrovniach, vzájomne posunutých o 1 podlažie /1.-2.RD/ resp. 1 podlažia /2.-3. RD/. Objekty majú jednoduchý obdĺžnikový pôdorys, dlhšou stranou otočený na juh /obytné miestnosti/ resp. na sever /pavlač, zázemia, spálne/. Prístup vozidiel do suterénu bude zo severu, podobne aj peší vstup. Ten v prípade potreby /bezbariérový prístup/ je možné zabezpečiť aj z 1.NP cez záhradnú terasu. Obyvatelia domov budú mať okrem privátnych záhrad /terás/ k dispozícii aj „otvorené“ dvorové resp. uličné zazelenené plochy, keďže hlavným ideovým zámerom je vytvoriť projekt komunitného bývania navzájom sa poznajúcich rezidentov /rodinné bývanie/. Poloverejné plochy budú riešené parkovou úpravou /stromové solitéry, bylinné záhony, komunitné záhradky/, kde sa uvažuje aj s umiestnením detského ihriska a lavičiek. Každý dom pozostáva z troch samostatných bytových jednotiek rozložených do 2 podlaží tzv. mezonety, prístupné zo spoločnej pavlače a 1schodiska spájajúceho všetky podlažia. Keďže regulatívy povoľujú aj možnosť podkrovného priestoru, návrh využíva tento priestor pre komunitné využitie obyvateľov domu /spoločenská miestnosť, sauna, herňa pre deti, dokonca aj fitness/. Základná koncepcia vnútorných priestorov vychádza z danej orientácie objektov, kde hlavné obytné miestnosti sú orientované na juh a príslušenstvo domu /hygienické zázemie, technické priestory/ a domové komunikácie /pavlač, schody/ sú umiestnené v severnej časti objektu. Každý zo samostatných bytov má ešte vlastné zónovanie. Na prízemí /1.NP/ sa nachádzajú najmä denné miestnosti /obývacie izby, kuchyne - jedálne, atď./ s priamym prístupom na terasy resp. predzáhradky s bylinným porastom. V horných podlažiach sú rozmiestnené najmä „nočné“ priestory /detské a hosťovské izby, spálne, pracovne atď./ s vysunutými balkónmi, ktoré zároveň zabezpečujú tienenie denných miestností v letných mesiacoch. Podkrovie okrem spomínaného komunitného využitia obsahuje aj strešnú terasu a zimnú záhradu pre spoločné posedenie resp. pestovanie kvetín a iného využitia. Podzemné podlažie bude slúžiť k parkovaniu vozidiel vlastníkov „bytov“ /6PM/ a pre technické zázemie /kotolňa, regulačné a meracie zariadenia/ so spojovacím komunikačným schodiskom cez všetky podlažia

Lokalita:

Stupava

Typ:

rodinné domy

Dátum:

10 / 2015 _ štúdia

05 / 2016 _ projekt

Autori:

D. Šubín, Z. Krnáčová