Revitalizácia športového centra polície v Dúbravke
Revitalizácia športového centra polície v Dúbravke
Revitalizácia športového centra polície v Dúbravke
Revitalizácia športového centra polície v Dúbravke
Revitalizácia športového centra polície v Dúbravke

ŠKP

Lokalita: Bratislava, Dúbravka

Typ: športový areál, súťaž

Dátum: 09/2019 – súťaž /II. kolo/

Autori: D. Šubín, E. Fabová, Z. Krnáčová, M. Švec

Vizualizácie: M. Mečír a M. Skala

Zadaním súťaže bola revitalizácia športového centra polície v bratislavskej Dúbravke. Cieľom bolo vytvoriť komplex rôznych športovísk a doplnkových funkcií, ktoré by slúžili na tréningy profesionálnych športovcov.

Našou snahou bolo vytvoriť funkčný športový areál, architektonicky ľahko čitateľný, v jednoduchých farebných a materiálových konštrukciách a to všetko pôsobilo urbanisticky kompaktne s prevádzkovou optimálnosťou a reprezentatívnym vzhľadom pre Športové centrum polície.