ŠKP

 

Zadaním súťaže bola revitalizácia športového centra polície v bratislavskej Dúbravke. Cieľom bolo vytvoriť komplex rôznych športovísk a doplnkových funkcií, ktoré by slúžili na tréningy profesionálnych športovcov. 

Našou snahou bolo vytvoriť funkčný športový areál, architektonicky ľahko čitateľný, v jednoduchých farebných a materiálových konštrukciách a to všetko pôsobilo urbanisticky kompaktne s prevádzkovou optimálnosťou a reprezentatívnym vzhľadom pre Športové centrum polície. 

Lokalita:

Bratislava

Dúbravka

Typ:

športový areál

súťaž

Dátum:

09 / 2019 _ súťaž /II. kolo/

Autori:

D. Šubín, E. Fabová,

Z. Krnáčová, M. Švec,

M. Mečír a M. Skala /vizual./