Rekreačný dom - Ateliér BAAR
Rekreačný dom, projekt - Ateliér BAAR
Projekt Rekreačný dom - chata - Ateliér BAAR
Rekreačný dom, vizualizácia - Ateliér BAAR
Rekreačný dom, vizualizácia - Ateliér BAAR

SIM

Lokalita: Bratislava, Devínska Nová Ves

Typ: rekreačný dom

Dátum: 04/2016 – štúdia, 06/2016 – projekt, 04/2017 – realizácia

Autori: D. Šubín, N. Končeková, V. Holeščáková

Riešený pozemok je situovaný v katastrálnom území Devínska Nová Ves, v JZ extraviláne zvanom Skaláre, v záhradkárskej osade s možnosťou doplnkového využitia pre rekreáciu a krátkodobé bývanie. V danej zástavbe hmotovo prevládajú najmä rekreačné domy a záhradné chaty. Rekonštruovaný objekt, aj jeho tvar sa snaží reagovať na pôdorysnú stopu pôvodnej murovanej chaty, umiestnenej v hornej východnej časti parcely. Od východnej a južnej hranice si zachováva pôvodný odstup a od severnej bude 2,5-2,7m. Chata má takmer štvorcový pôdorys, kt. sa smerom na západ rozširuje do nepravidelného lichobežníkového tvaru využívaného ako prekrytá loggia. Objekt je síce 2-podlažný /prízemie a ustúpené horné poschodie: 50% z 1.NP/, ale z pohľadu ľavého suseda pôsobí len ako 1-podl. objekt, kopírujúci sklon terénu. Rekreačná chata má čiastočne plochú strechu s vegetačným povrchom /priehľady zo Sandbergu tak ostanú nenarušené/ a čiastočne pultovú v smere a sklone exist. terénu s vykusnutím pre hornú terasu. Objekt tak získava na atraktívnom dynamickom vzhľade s potrebnými plošnými potrebami definovanými klientom a s výhľadmi do okolitej krajiny /alúvium rieky Morava, hrad Devín a Sandberg/ cez veľké presklené plochy /dolná loggia, horná terasa, schod. podesta/. Ostatné miestnosti majú zatiaľ jednoduché štvorcové okenné otvory, veľkostne prispôsobené účelu daného presvetľovaného priestoru /malé – zázemie, veľké – obytné miestnosti/. Chata má štandardnú dispozičnú schému /prízemie – denná časť: obývacia a hosťovská izba, kuchyňa – jedáleň, zázemie; poschodie – izby, kúpeľňa/. Do objektu sa dá vstupovať na úrovni prízemia /severný hlavný vstup/ resp. z upraveného terénu priamo do horného poschodia. Chata má neutrálnu farebnú kombináciu /fasáda, strecha – biela; terasy – drevo; okenné rámy – antracit/.