ŠEJP-PARK

Lokalita: Spišská Nová Ves

Typ: verejný priestor, exteriér

Dátum: 09 / 2021 – štúdia / investičný zámer

Autori: D. Šubín, E. M. Kaprinayová, M. Kováč