RAN

Lokalita: Bratislava – Devín

Typ: rodinný dom

Druh: prestavba

Dátum: 2023/08 – AS

Autori: D. Šubín, A. Horáková

Cieľom architektonického návrhu je vytvoriť používateľsky príjemné prepojenie dispozície domu a záhrady so zachovaním existujúceho charakteru domu. S ohľadom na novonavhrnutú terasu a prístup do záhrady sú okenné parapety na juhozápadnej strane fasády znížené na úroveň podlahy. Na rámovú konštrukciu terasy nadväzuje laťkové obloženie štítu od úrovne 2. n.p. vďaka čomu sa „zjemní“ výraz domu a vznikne nika pre zasúvacie okenice. Pre ideálne fungovanie s nadväznosťou na nové pobytové terasy a balkóny je upravená aj dispozícia.