Devínska Nová Ves je obec plná kontrastov. Súperia v nej stará rodinná zástavba s novými sídelnými útvarmi, priemyselná zóna s prírodnými lokalitami a navyše je to aj samotná poloha v blízkosti rakúskych hraníc, ktorá vytvára na tomto špecifickom území riadny mix urbánnych štruktúr. Ale žiadne námestie, park, absentujúce parkovacie kapacity, či športová, relaxačná a kultúrna vybavenosť. Vzhľadom na blížiacu sa výstavbu cyklomosta, ktorý prepojí DNV a vlastne aj Slovensko s Rakúskom a z očakávaného náporu turistov, je to alarmujúci stav. V súčasnosti, práve naopak, sú tendencie vytláčať obytné súbory na perifériu obce, a pri tom, samotná obec má vnútorný potenciál na čiastočnú výstavbu a zároveň dotvorenie verejných priestorov. Preto vznikla táto "zdola" iniciatíva, pozostávajúca najmä z miestnych autorov, ktorá rieši 16 vybraných "chorých" lokalít a ponúka architektonické "menü" návrhov. Výsledkom je komplexné riešenie, ktoré by malo túto "rozbitú" urbánnu štruktúru DNV, sceliť do jedného kompaktného celku.