Po dvoch rokoch opäť vznikla potreba oživiť túto architektonickú iniciatívu. Vyplynula aj z dôvodu prebiehajúcej dostavby Cyklomostu a obavy z nepripravenosti obce na možný nápor cykloturistov, či nedostatočnej konkurencieschopnosti obce. Aj zvýšená developerská aktivita a pripravované investičné zámery nútia k zásadnému prehodnoteniu plánovaného rozvoja obce. Pokračovanie PREmenüDNV je zamerané práve na tieto aktuálne témy ako sú urbanistické "presahy", parkovacie koncepcie, riešenie  cyklotrás, chátrajúcich nevyužívaných lokalít /rekreačné a viacúčelové zóny, aktívne námestia/, tentoraz však s dôrazom na ich ekonomické zreálnenie. "Dvojka" pokračuje aj vďaka podpore samotnej samosprávy a miestnych organizácii. Tento ročník bude obohatený o interdisciplinárne riešenia /prepojenie architektúry, umenia, dizajnu až po environmentálnu tvorbu/, zasiahne priestory od urbanizmu až po architektonický detail, predstaví štúdie v podobe atraktívnej výstavy.