Súčasťou architektonickej iniciatívy PREmenüDNV II bol aj cyklus prednášok k horúcim témam v DNV a nie len v nej: parkovanie a parkovacia politika /Park-in-G/, o absentujúcich námestiach a ich nových riešeniach /IM-provizórne námestia/, o rekreačných a kultúrno-kreatívnych zónach /RE-krea/ a cyklotrasách a urbánnom rozvoji DNV /IN-EX-travilán/. Prednášky neboli len o prezentáciach jednotlivých návrhov z výstavy, ale išlo aj o priblíženie architektonickej tvorby bežným ľuďom.