Rodinný dom pLOT - Ateliér BAAR
Rodinný dom pLOT - Ateliér BAAR
Rodinný dom pLOT - Ateliér BAAR
Rodinný dom pLOT - Ateliér BAAR

pLOT

Lokalita: Bratislava​, Devínska Nová Ves

Typ: rodinný dom

Dátum: 07/2014 – štúdia, 10/2014 – projekt

Autori: D. Šubín

Skutočnosť, že mestská časť chce mať „vlastné“ múzeum je významný „marketingový“ ťah komunálnej aktivity, s nemenej dôležitým dopadom na sociálne „ukotvenie“ a lokálpatriotizmus. V tomto duchu sa aj pristupovalo ku koncepčnému návrhu. Zámerom bolo previazať existujúcu „stopu“ bývalého objektu /klasické črty ľudovej architektúry/ s jej novou „reprezentatívnou“ náplňou. Slúžili nám k tomu rôzne pôvodné, aj novonavrhované prvky, vhodne „namixované“ a všetko na bielom pozadí, aby nebol rušený konečný dojem „starého a nového“. Neprehliadnuteľným architektonickým akcentom bude južná fasáda – štít, ktorá by mal upútať okoloidúcich, naznačiť dôležitosť objektu a vtiahnuť ich do „umeleckého dvora“, ktorý bude ešte dotvorený v 2. etape doplnkovým objektom „Stodoly“ /exteriérová expozícia múzea, kultúrne podujatia/ a prírodným amfiteátrom s rozmiestnenými umeleckými exponátmi. Fasáda sa stane sa ľahko zachytiteľným orientačným bodom, a zároveň s „naklincovanou“ mapou „starej“ DNV sa sama stane info-tabuľou doby minulej, v náväznosti na súčasnú zástavbu. Cieľom architektonického návrhu bolo minimalizovať zásahy do hmoty pôvodného objektu. Objem, pôdorysný tvar, fasádne priečelia ostanú v pôvodných kontúrach. Otvory, ktoré z prevádzkových dôvodov bolo nutné zatvoriť, budú priznané corténovou linkou, podobne ako aj ďalšie, už v minulosti zamurované, pôvodné otvory. Corténová linka bude ďalej vyvedená linkou na horizontálny povrch spevnenej plochy formou subtílneho žľabu, čím na seba upozorní aj v rovine chodníka, v nádvorí a plynulo prejde do reklamného nápisu „múzeum“, ktorý bude zároveň plniť funkciu stojana na bicykle alebo lavičky. Farebná /corténová/ linka sa uvažuje „vyviesť“ na všetky ulice pôvodnej obce-dediny /Istrijská, Na kaštieli, Vápencová, Slovinec/, aby bola čitateľná historická stopa ešte zachovanej uličnej kostry a súčasne, aby pomohla doviesť návštevníka opäť do centra /na Istrijskú „promenádu“/, do dejiska histórie DNV, do Múzea „starej“ Devínskej“. Farebný akcent bude dovŕšený východným vstupom – rampou so zábradlím do uceleného „entry“ elementu. Výrazným prvkom bude južná stena – štít, kde nám vznikne výrazná presvetľovacia plocha, ktorá vybúraní čelných OSB dosiek a stropných interiérových prvkov, nám umožní takmer „sakrálne“ presvetlenie interiéru. V štíte ostane „levitovať“ DNV erb, ktorá bude do interiéru vrhať svoj tieň, čo bude nositeľom viacerých významov a pochopení.