Rekreačný dom - Ateliér BAAR
Rekreačný dom vizualizácia- Ateliér BAAR
Rekreačný dom vizualizácia 2- Ateliér BAAR

P-LINE

Lokalita: Bratislava, Záhorská Bystrica

Typ: rekreačný dom

Dátum: 09/2016 – štúdia

Autori: Daniel Šubín, Zuzana Krnáčová

Pozemok sa nachádza v katastrálnom území Záhorská Bystrica, v chatovej osade Plánky s čiastočným využitím pre rekreáciu a krátkodobé bývanie. V danej zástavbe hmotovo prevládajú najmä rekreačné domy a záhradné chaty. Na danej parcele už existuje pôvodný objekt chaty, kt. však ponechávame vo svojej pôdorysnej stope zachovaný a k nemu formou prístavieb prilepujeme prízemné hmoty v podobnej plošnej výmere ako samostatná exist. chata. Vzniká tak zhluk kubických foriem, kt. okrem splnenia požadovaných plošných parametrov stanovených klientom, sa snažia prispôsobiť aj skosenému tvaru pozemku, a to pomocou pravidelného pôdorysného uskakovania pozdĺž S-hranici. Tým sa utvorila takmer uzavretá hmotová schéma s átriom na JZ, vzájomnými priehľadmi či výhľadmi do bohato zazelenenej záhrady a na druhej strane sa stavia chrbtom k severu a blízkej susedovej stavbe. Tvar nového objektu sa zároveň snaží reagovať aj na pekné rastlé stromy na pozemku, kt. hmotovo obteká a ponecháva ich tak súčasťou celej arch. štruktúry. Vzhľadom na výškové nerovnosti pozemku finálna kompozícia kopíruje terén, čo sa prejavilo aj v interiéri. Takže, okrem toho, že každá z nových prístavieb spĺňa svoju funkciu: vstupná „kocka“ – technika, sklady; nočná časť – spanie a hygiena; denná zóna – varenie, stolovanie a sedenie pri krbe, majú aj istú dispozičnú hierarchiu. Izby sú vyššie s výhľadom na celý pozemok, jedáleň s terasou je nižšie, s istou dávkou intimity a v najnižšej časti je obývacia časť s krbom a nerušeným vizuálnym kontaktom so záhradou. Zástavba dodržiava požadované územné regulatívy /min. odstupy, podlažnosť, zastavanosť/, a to aj vďaka aplikovaniu vegetačnej skladby na miernej pultovej streche. Materálový súhru s prostredím dopĺňajú kamenné fasády a drev. pergoly /terasa, carport/, čo vyhovuje aj klientovému proklamovanému vkusu.