PEC

Lokalita: Bratislava – DNV

Typ: rodinný dom

Druh: prestavba, interiér

Dátum: 2022/07 – AS, 2023/03 – INT

Autori: D. Šubín, M. Švecová