PARK-in-G

 

Častým javom na bratislavských sídliskách sú chátrajúce vnútrobloky s pôvodnými ihriskami alebo neudržiavaným porastom. Podobne je to aj na DNV sídlisku Podhorské /resp. Kostolné/. Avšak tu je evidentná jedna výhoda. Bloková zástavba stúpa terasovo podľa miestneho terénneho prevýšenia, preto tu mohli vzniknúť 3 základné výškové roviny vnútroblokov. My sme sa zamerali na jednu z nich, ktorá priamo nadväzuje na 2 cesty, a to v dvoch výškových úrovniach /J.Smreka - nižšie položená ulica a P.Horova - vyššie položená ulica/. Výškový rozdiel týchto prístupových ciest /cca. 2,5-3m/ sme využili pre vznik 2 separatných parkovacích celkov, slúžiacich samostatne pre 2 sídliskové ulice. Takto dokážeme pokryť aj väčšiu parkovaciu potrebu /horná a dolná časť bytového bloku/, zlepší sa aj dostupnosť pre rezidentov /parkovanie je sústredené tam, kde je najviac potrebné - v strede sídliska/. Ďaľšou výhodou je, že okolité bytové domy majú byty až od 1. poschodia /prízemie je voľné pre pivnice alebo občiansku vybavenosť/, a tým je možné parkovací objekt vyzdvihnúť o ďaľšiu úroveň. Týmto spôsobom môžme vytvoriť parkovací dom - z časti skrytý pod existujúcou plochou vnútrobloku - z časti výstupujúci nad túto úroveň, avšak bez toho, aby prekážal okolitým priehľadom. Zároveň bola ponechaná existujúca priechodnosť cez daný vnútropriestor a vznikol tým zaujímavý terénny prvok - umelá sídlisková krajina, ktorá dokáže schovať aj pôvodné funkcie vnútrobloku /ihriská, park/. Väčšia časť pôvodných stromov ostane na svojich miestach a ešte navyše po konečnej úprave budú dosadené ďaľšie solitéry, čím dosiahneme novú zvýšenú hodnotu daného sídliskového prostredia s parkovaním aj parkom - Park-in-G /park - vo vnútri - garáž/.

Lokalita:

Bratislava

Devínska Nová Ves

Typ:

verejná stavba

Dátum:

05 / 2012 _ štúdia

Autor:

D. Šubín