Parčík pri Synagóge

Trnava park
Trnava park

 
Park je situovaný v lokalite so silnou identitou, spoločenskou hodnotou a spirituálnou rovinou.  Navrhovaný koncept parku má svojou výrazovou striedmosťou podtrhnúť prostredie, v ktorom sa nachádza. Myšlienkou sa stala úvaha nad modernou interpretáciou témy "exotickej záhrady" ako „zdroja“ resp. stmelujúceho prvku pôvodných kultúr, s inšpiráciou v autentickej maľbe s figurálnym a krajinárskym motívom nachádzajúcim sa v Dome hudby.  Záhrada je v návrhu  uchopená ako pohľad na celoročné nastaven...

Lokalita:

Trnava

Typ:

súťaž /1.miesto/

verejný priestor

Dátum:

09 / 2019 _ štúdia /súťaž/

Autori:

K. Fejo-Boháčová, M. Berežný,

D. Šubín

Spolupráca:

E. Wernerová /kraj. arch./,

E. Fabová,

Ivan Ondro /vizual./