Rodinný dom - štúdia
Rodinný dom - štúdia a projekt
Rodinný dom - vizualizácia
Rodinný dom - vizualizácia
Rodinný dom - hmota
Rodinný dom - hmota

PAD

Lokalita: Závod

Typ: rodinný dom

Dátum: 10/2018 – štúdia, 04/2019 – projekt

Autori: D. Šubín, M. Švec

Z architektonického hľadiska ide o jednopodlažný, nepodpivničený dom s plochou nepochôdznou strechou, tvorený dvomi prepojenými hmotami. Prístup k domu vedie z južnej strany, kde sa tiež nachádza vjazd pre automobily, ktorých odstavná plocha je prestrešená drevenou pergolou, ktorá zároveň prechádza popri východnej fasáde a zastrešuje vstup do domu. Drevená pergola, ako výrazný architektonický prvok domu, zastrešuje aj terasu na severozápadnej strane fasády. Objekt je hmotovo rozdelený na dve časti, ktoré sú spolu prepojené a jasne oddeľujú vnútornú dispozíciu domu, ktorú tak možno rozdeliť na dve zóny – dennú a nočnú.