P_K_O

Lokalita: Dvořákovo nábrežie, Bratislava

Typ: verejný priestor / park – kultúra – oddych

Dátum: 2024/01 – súťaž

Autori: D. Šubín, A. Horáková, M. Švecová, M. Maximová, V. Sajková

Riešená lokalita sa nachádza na nostalgicky známom mieste, ktoré si staršia, ale aj stredná generácia stále spája s rôznymi spoločenskými podujatiami. Vstupnou podmienkou, ktorá má aj svoje opodstatnenie vzhľadom na rýchlo meniacu sa klímu, bola požiadavka na 70%-zatienenie plochy, čím sa jasne zadefinovala horná etáž verejného priestoru. Nadmernému prehrievaniu okolia zabraňujú aj vodné plochy. Týmto náhradným ekvivalentom sme si pomohli najmä v pozícií nábrežnej aleje, ktorú sme v mieste panoramatických priehľadov na rieku „vykusli“ a nahradili „zrkadliskom“ s roztrúsenými pobytovými kameňmi ako reminiscencia na spevnený breh Dunaja.

Požiadavkou bolo priestor naplniť multigeneračným a multižánrovým programom – okrajové parterové pasáže a vo vnútri verejného priestoru mini-centrál-parčík s charakterom lužného lesa ako odkaz na neďalekú prírodu lužného lesa resp. historické floristické výstavy, ktoré expandovali až do exteriéru nábrežia. V tejto „divočine“ s bezúdržbovou suchomilnou výsadbou sú umiestnené kľudnejšie aktivity a pri vyústení parterových trás k nábrežiu zase živšia eventová plocha s rôznou programovou štrukúrou, dotváraná subtílnym rámovým mobiliárom v univerzálnych pôdorysných schémach a zahĺbeným mini-námestičkom. Či by bolo (ne)obsadené ľahkou pergolovou konštrukciou s odkazom na zbúrané Milučkého výstavné objekty alebo fixným „supportom“ pre okolie, ukáže život, ale Dvořákovo nábrežie by si zaslúžilo náplň hodnú svojho názvu. Hudobný pavilón by túto programovú absenciu vedel vhodne doplniť.

Z celkového nadhľadu ide o jasnú ortogonálnu schému: okrajové aleje a parčík zovretý objektami, narúšanú parčíkovými zálivmi, reagujúcimi na nutnú morfológiu skrz vyššej výsadby a vyakcentovaná subtílnym mobiliárom kopírujúcim ich tvar. Vo všeobecnosti môžeme tento mini-urbánny celok vnímať ako 3 funkčné zóny so svojim špecifickým charakterom: park – kultúra – oddych, prerušené 3 objektami: zástavka – pavilón – mólo. Preto nebolo žiadnych pochybností tomuto miestu pripnúť názov: P_K_O.