OÁZA


Lokalita na umiestnenie novej čerpacej stanice s odpočívadlom aj pre kamióny, v najvyššom bode mierne zvlnenej krajiny v okolí Pohraníc, sa javí ako dobrá voľba, najmä ak ide o miesto dobre viditeľné už z väčšej vzdialenosti a v primeranej dĺžke od ostatných diaľničných "zastávok". V súčasností sa nachádzame v “prechodnom energetickom” období, kde sa pomaly prechádza z fosílnych palív na alternatívne zdroje. Preto okrem súčasného základného a doplnkového vybavenia "pumpy" sme chceli priviesť a...

Lokalita:

Pohranice

Typ:

verejná stavba

čerpacia stanica

súťaž

Dátum:

11 / 2017 _ štúdia-súťaž

Autori:

D. Šubín, Z. Krnáčová