Novoveska

 

Cez DNV prechádza medzinárodná vlaková trasa, čo má samozrejme dopad na existujúcu okolitú zástavbu, ale v budúcnosti aj na nové urbanizovanie územia. V priestore medzi vlakovou traťou a rodinnými domami sme navrhli vhodnú alternatívu pre daným problém. Obytnú "hlukovú bariéru" s výhľadom na zapadajúce Slnko nad strechami domov. Zatrávnený "bytový" val je zámerne zvlnený, aby nebudil dojem masívnej uličnej hmoty, a zároveň zabezpečuje priehľady z ulíc na pozadie Malých Karpát. "Upgrade" obytnému komplexu dáva ďaľšia zvuková bariéra v nižšom merítku za chrbtom zelených kopcov, v ktorej sa nachádzajú doplnkové vybavenia pre ihriská a park, umiestnené medzi týmito dvomi prekrývajúcimi sa zelenými vlnami.

Lokalita:

Bratislava

Devínska Nová Ves

Typ:

bytové domy

Dátum:

05 / 2010 _ štúdia

Autor:

D. Šubín