Nám. J. Kostru

 

V súčasnosti je Námestie Jána Kostru len chymérou. Je to chátrajúce, zarastené priestranstvo medzi cintorínom a panelákovým sídliskom s dominantným obchodným domom. Len názov funkčne nezadefinovaného miesta, bez využitia a s "extrémnym" okolím v susedstve. To bola výzva pre náš návrh. Začali sme u klasických historických foriem námestí a vytvorili jej dnešnú obdobu. Uzavreté námestie s lokálnymi priehľadmi a výhľadmi do okolitej krajiny /Sandberg, CHKO/, terasovité spádovanie kamennej dlažby s náhodne rozmiestnenými  stromami a lavičkami, vyústené pri symbole miesta, pri pôvodnej kaplnke chránenej novým "vežovým" objektom, ako to vlastne aj bývalo pri starých, časom overených, námestiach.

Lokalita:

Bratislava

Devínska Nová Ves

Typ:

bytové domy

Dátum:

04 / 2010 _ štúdia

Autor:

D. Šubín